Wednesday, November 2, 2016

Kaedah Diagnosis dan Rumusan


Dalam proses diagnosis pesakit, 3 perkara perlu di diagnosis iaitu masalah gangguan, masalah kesihatan dan masalah psikologi. hasil daripada analisa 3 diagnosis ini maka baru dibuat rumusan terhadap masalah yg dihadapi oleh pesakit.

No comments:

Post a Comment